Badania środowiskowe

Oferujemy następujący zakres analiz:

  • analiza i identyfikację azbestu w powietrzu, glebie i materiałach
  • analiza pola magnetycznego w pomieszczeniach,
  • analiza hałasu w środowisku i na stanowisku pracy,
  • analiza włókien i cząstek respirabilnych w powietrzu,
  • analiza składu gleby, wody i powietrza.