Badania materiałowe

Świadczymy usługi analizy materiałów w zakresie:

 •  oznaczania gęstości metodą piknometryczną i densytometryczną,
 •  analizy refraktometryczne i polarymetryczne cieczy,
 •  analizy chromatograficzne (chromatografia jonowa IC, cieczowa HPLC, gazowa GC FID, GC MS),
 •  analizy składu metodą XRF, UV-VIS, ED-XRF,
 •  analizy mikroskopowej wielkości i struktur,
 •  analizy spektroskopowej FTIR ciał stałych i cieczy,
 •  analizy elektrochemicznej pH, eH, przewodnictwa,
 •  analizy lepkości.
Współpracujemy z innymi laboratoriami by rozwiązać problemy analityczne kompleksowo.

ANALIZY REALIZOWANE W NASZYM LABORATORIUM:

Azbest:

Nazwa oznaczenia

Metoda

Identyfikacja azbestu w próbce materiałowej i glebie

CL 11/2018

Ilościowa analiza włókien azbestu w powietrzu metodą optycznej mikroskopii kontrastowo-fazowej

PN_EN ISO 16000-7, 

ISO 8672:1993, 

PN-88Z-04202/02

Materiały kompozytowe:

Nazwa oznaczenia

Metoda

Oznaczanie zawartości włókna szklanego i
napełniacza mineralnego

PN-EN ISO 1172:2002,

ASTM D3171-11

Oznaczanie gęstości materiału kompozytowego

ASTM D792-08

Materiały stomatologiczne:

Nazwa oznaczenia

Metoda

Stomatologia – materiały do wypełniania kanału korzeniowego

PN-EN ISO 6876

Stomatologia – materiały polimerowe do odbudowy

PN-EN ISO 4049

Analiza surowców:

Nazwa oznaczeniaMetoda
Oznaczanie diglukonianu chlorheksydynyCL04/2017 DIG (FTIR)
Oznaczanie błękitu metylenowego CL07/2016 MET
Oznaczanie Rodaminy BCL07/2016 ROD
Oznaczenie i identyfikacja chlorofenoluCL04/2017 (FTIR)
Oznaczenie alkoholu izopropylowegoCL04/2017 (FTIR)
Oznaczenie acetonuCL04/2017 (FTIR)

Oznaczenie octanu etylu

Oznaczanie Baikaliny

Oznaczanie Rutyny

Oznaczanie Piperyny

Oznaczanie Kwasu cykoriowego

Oznaczanie kurkuminy

CL04/2017 (FTIR)

CL05/2021 (HPLC)

CL06/2021 (HPLC)

CL02/2021 (UV-VIS)

CL04/2021 (HPLC)

CL01/2021 (UV-VIS)

Analiza chromatograficzna:

 • KNO3 – oznaczanie stężenia met. chromatografii jonowej
 • NaCl  – oznaczanie stężenia met. chromatografii jonowej
 • NaF   – oznaczanie stężenia met. chromatografii jonowej
 • KF     – oznaczanie stężenia met. chromatografii jonowej5K