Zamówienia

19 września 2017 r.

Przedsiębiorstwo ComerLab Dorota Nowak realizujące projekt pt.: „Stworzenie pracowni badawczo-rozwojowej monitoringu środowiska i analiz laboratoryjnych” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w celu wyboru wykonawcy rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o część usługową (pracownia badawczo-rozwojowa) w Radawcu Dużym 196.

Oferty należy składać do dnia 4 października 2017 r. do godz. 10:00

Dokumenty znajdują się pod następującym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=0B4hxL3iQo3L2d2lRbFVVYzlxVE0

20 października 2017

Na prowadzenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o część usługową (pracownia badawczo-rozwojowa) w Radawcu Dużym 196 złożono jedną ofertę na kwotę:152344,99 zł netto.

Wykonawcą prac została firma

PARBUD Sp. z o. o.

Moszna Kolonia 17

24-150 Nałęczów

30 października 2017

Przedsiębiorstwo ComerLab Dorota Nowak realizujące projekt pt.: „Stworzenie pracowni badawczo-rozwojowej monitoringu środowiska i analiz laboratoryjnych” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w celu wyboru dostawcy spektrometru FTIR do analiz w zakresie identyfikacji związków chemicznych obecnych w próbkach, określenia czystości materiałów używanych do produkcji oraz gotowych produktów, badań ilościowych związków zidentyfikowanych w próbce.

Zapytanie ofertowe 2_2017

Załącznik nr 1 – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – wersja edytowalna

08 listopada 2017

Na  dostawę spektrometru FTIR do analiz w zakresie identyfikacji związków chemicznych obecnych w próbkach, określenia czystości materiałów używanych do produkcji oraz gotowych produktów, badań ilościowych związków zidentyfikowanych w próbce  złożono jedną ofertę na kwotę:129 500,00 zł netto.

Wyłonionym w postępowaniu dostawcą została firma:

Spectro-Lab Sp. z o. o.
ul. Warszawska 100/102 05-092 Łomianki

16 luty 2018 r.

Przedsiębiorstwo ComerLab Dorota Nowak realizujące projekt pt.: „Stworzenie pracowni badawczo-rozwojowej monitoringu środowiska i analiz laboratoryjnych” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w celu wyboru dostawcy

Spektrometru Fluorescencji Rentgenowskiej XRF.

Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe 1_2018_

26 luty 2018

Na  dostawę Spektrometru Fluorescencji Rentgenowskiej XRF złożono jedną ofertę na kwotę:211 000,00 zł netto.

Wyłonionym w postępowaniu dostawcą została firma:

Malvern Panalytical B.V.
Lelyweg 1, 7602 EA Almelo
Holandia

 28 listopad 2018 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018

Przedsiębiorstwo ComerLab Dorota Nowak realizujące projekt pt.: „Stworzenie pracowni badawczo-rozwojowej monitoringu środowiska i analiz laboratoryjnych” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o część usługową (pracownia badawczo-rozwojowa). Inwestycja zlokalizowana jest pod adresem: Radawiec Duży 196, 21-030 Motycz.
Ogłoszenie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności:
Oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2018 r. 
15 grudnia 2018

Na  roboty budowlane zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 3/2018 z dnia 28.11.2018r. złożono jedną ofertę na kwotę netto 65 280 zł

Wyłonionym w postępowaniu dostawcą została firma: ATENA PROJEKT Aneta Koroluk, kol Tomaszowice 90, 21-008 Tomaszowice.